MM Magazyn Przemysłowy

• CZASOPISMO   • PORTAL  • NEWSLETTERY   • MAILINGI

MM Magazyn Przemysłowy to medium skierowane do właścicieli, dyrektorów zarządzających, specjalistów technicznych i handlowych z pierwszego i drugiego szczebla zarządzania w przedsiębiorstwach przemysłowych. W ramach marki medialnej wydawane jest czasopismo („MM Magazyn Przemysłowy”) oraz specjalna publikacja poświęcona najważniejszym targom przemysłowym („MM Magazyn Targowy”), prowadzony jest portal internetowy (magazynprzemyslowy.pl), ukazują się newslettery oraz organizowane są wydarzenia branżowe (MM Speakers Corner).
Czasopismo „MM Magazyn Przemysłowy”, wydawane w Polsce od ponad 25 lat, należy do grupy branżowych publikacji specjalistycznych dla przemysłu, oznaczonych wspólną marką MM, która w 2019 roku obchodziła swoje 125-lecie.