Podawane przez nas dane dotyczące nakładów oraz dystrybucji są weryfikowane przez niezależnych audytorów.